Solicită un apel

Condiții de finanțare

  • Persoană fizică. Vârsta minimă 18 ani, maximă 70.
  • Posedarea buletinului de identitate.
  • Suma creditului: de la 1.000 la 3.000 lei.
  • Termenul de creditare: de la 5 la 30 zile.
  • Rate si comisioane: rata anuala 18% fixă + comision aferent contractului de împrumut.
  • Suma creditului este transferată în contul tău bancar sau pe card în ziua semnării contractului de credit.

Marca comercială ”Forza” este proprietatea OM “Credits 2 ALL” SRL.

Activitatea companiei OM “Credits 2 ALL” SRL este reglementată de Legea nr.280-XV din 22.07.2004 cu privire la ”Organizațiile de microfinanțare” și Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind ”Protecția datelor cu caracter personal”.

OM “Credits 2 ALL” SRL este operator de date personale, înregistrat cu nr. 0000614.

În caz de înregistrare a restanțelor la plata împrumutului, începând cu următoarea zi după expirarea termenului împrumutului, va fi calculată o penalitate în mărime de 1,5% pe zi de la suma împrumutului, dobânzii și comisionului neachitat în termen. În caz de achitare a datoriei în termen de 2 zile după data expirării împrumutului, penalitatea nu se va calcula. De asemenea se va aplica un comision unic în mărime de 100 lei, pentru intrarea în restanță.

Colectarea datoriilor se efectuează prin intermediul apelurilor telefonice, notificărilor prin SMS și e-mail atât a beneficiarului împrumutului, cât și a persoanei de contact. În caz de neachitare în termen a împrumutului, clientul nu va mai putea contracta împrumuturi în cadrul companiei și va fi inclus în lista neagră, care va fi publică pe prezenta pagină web.

Pentru contractarea unui nou împrumut este necesar de a repeta procedura depunerii cererii on line pe prezenta pagină web.